Polityka prywatności

Dane osobowe
Zbierane przez Alianci.pl dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi Użytkownika, np. przekazywaniu informacji o oferowanych przez Alianci.pl usługach i produktach, nawiązaniu kontaktu, realizacji zamówienia oraz dla wewnętrznych analiz marketingowych i statystycznych.
Alianci.pl (Administrator danych) nie udostępnia, nie przekazuje i nie sprzedaje stronom trzecim danych osobowych Użytkowników.
Na serwisie znajduje się formularz, który umożliwia skontaktowanie się z nami. Umożliwia on zebranie informacji kontaktowych od osób odwiedzających serwis, np. adres e-mail. Użytkownik, podając dane w formularzu kontaktowym, oświadcza że są one zgodne z prawdą.
Zgoda Użytkownika na przetwarzanie przez Alianci.pl danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) jest dobrowolna.

Zabezpieczenia
Witryna Alianci.pl posiada środki bezpieczeństwa służące ochronie danych osobowych, będących pod naszą kontrolą, przed ich utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Naszym zobowiązaniem jest chronić wszelkie podane nam przez Klientów informacje zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Aby dane osobowe użytkowników nie trafiły w ręce osób niepowołanych, prawa dostępu do nich zostały w restrykcyjny sposób ograniczone.

Pliki cookies
Witryna Alianci.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajduje się w Polityce Cookies.

Zmiana danych
Użytkownicy mają możliwość zmiany swoich danych kontaktowych jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres biuro@alianci.pl.

Strona Alianci.pl
Strona pod domeną www.alianci.pl jest stroną o charakterze informacyjnym.
Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Polityki prywatności i zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.
Alianci.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści i parametrów technicznych serwisu Alianci.pl a także jego tymczasowego lub całkowitego wyłączenia.
Wszystkie informacje, znajdujące się na witrynie Alianci.pl, są objęte prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i wykorzystywane w inny sposób bez pisemnej zgody firmy Alianci.pl.

Kontakt:
Pytania związane z niniejszą polityką prywatności należy kierować na adres biuro@alianci.pl.

Właścicielem serwisu jest:
Alianci.pl Michał Borowczyk
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
NIP: 958-153-26-01
REGON: 221081361