Google Analytics

Wykorzystujemy analitykę internetową, aby rozwinąć Twój internetowy biznes.

Dzięki zaawansowanej znajomości Google Analytics potrafimy:

  • dokładnie poznać i zrozumieć zachowanie osób odwiedzających strony www
  • analizować efekty wszystkich źródeł ruchu, w tym prowadzonych działań reklamowych
  • zlokalizować słabe etapy procesu sprzedaży
  • przygotować kluczowe wnioski i zalecenia, które wspomogą realizację założonych celów, np. sprzedaż

Dostarczane przez nas raporty analizują kluczowe dane ilościowe i jakościowe. Pomagają podejmować właściwe decyzje, związane z budową Twojego e-biznesu.

Eksperci analityki internetowej

Kontakt